Opleidingsplaatsen

Als landelijk gespecialiseerd centrum voor psychotrauma kennen wij een lange opleidingstraditie. Bij ons heb je de mogelijkheid om je als professional verder te ontwikkelen in je vakgebied.


Welke opleidingsplaatsen hebben wij in huis?
Afgestudeerde academici in de gedragswetenschappen (psychologen, pedagogen, geestelijke gezondheidskundigen) komen in aanmerking voor een opleidingsplaats bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Wij hebben de volgende opleidingsplaatsen: 

Opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (PioG):
Ben je afgestudeerd psycholoog of orthopedagoog en wil je je graag specialiseren in de gezondheidszorg? Volg dan de opleiding tot gz-psycholoog. Voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog zijn er twee opleidingsvarianten: accent Volwassenen & Ouderen en accent Kinderen & Jeugdigen.
De praktijkwerkzaamheden van de PioG beslaan 32 uur en worden verdeeld over de onderdelen diagnostiek, indicatiestelling en behandeling; het doel is te leren werken met verschillende doelgroepen, verschillende soorten problematiek en verschillende therapievormen en referentiekaders. Begeleiding en supervisie wordt gegeven door gekwalificeerde werkbegeleiders en supervisoren met grote ervaring op dit specifieke terrein. In het eerste jaar werkt PioG op de ambulante afdeling in Diemen of Oegstgeest, in het tweede jaar werkt men op de andere locatie.

Opleiding voor gezondheidszorgpsychologen tot psychotherapeut (GioP);
Ben je gezondheidszorgpsycholoog en wil je je graag specialiseren als psychotherapeut? Volg dan de driejarige opleiding tot psychotherapeut.
De praktijkwerkzaamheden van de GioP beslaan 24 uur en worden verdeeld over de onderdelen diagnostiek, indicatiestelling en behandeling. De GioP volgt in Oegstgeest de opleiding in de polikliniek en dagkliniek.  Doel is te leren werken met verschillende doelgroepen, verschillende soorten problematiek en verschillende therapievormen of referentiekaders. De psychotherapeut wordt opgeleid in het indiceren en uitvoeren van theoretisch-wetenschappelijk gefundeerde klacht- en/of persoonsgerichte psychotherapeutische behandelmethoden die stemmingen, gedragingen en houdingen van een persoon met een psychische stoornis, afwijking of klacht beïnvloeden, teneinde deze te doen verdwijnen of verminderen. Begeleiding en supervisie wordt gegeven door gekwalificeerde werkbegeleiders en supervisoren met grote ervaring op dit specifieke terrein.

Opleiding Klinisch psycholoog (GioS)
Ben je gezondheidszorgpsycholoog en wil je je graag specialiseren als klinisch psycholoog? Volg dan de vierjarige opleiding tot klinisch psycholoog.
De gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog (GioS) zal in opeenvolgende jaren werkzaam zijn op verschillende afdelingen. Hiertoe zijn verschillende vastgestelde leerroutes mogelijk. De Gios kan komen te werken op de kliniek, de polikliniek en de dagkliniek in Oegstgeest en/of de polikliniek en dagkliniek in Diemen. Er is daarnaast de mogelijkheid van een externe keuzestage van een jaar.
Het onderdeel wetenschappelijk onderzoek is afdeling overstijgend. Het onderzoek sluit aan bij een van de lopende onderzoeksprojecten van de research tracks en staat ten dienste van de behandeling. Het onderdeel management en overige taken betreft projectmanagement. De leerroute van de Gios wordt gekenmerkt door een geleidelijke opbouw van taken en verantwoordelijkheden onder begeleiding van de werkbegeleider. De noodzakelijke begeleiding en supervisie geschieden door gekwalificeerde klinische psychologen en/of psychotherapeuten met grote ervaring op dit specifieke terrein.

Aios, keuzestage (psychiatrische) psychotherapie bij volwassenen
Ben je in opleiding tot psychiater en op zoek naar een mooie keuzestage in het aandachtsgebied volwassenen? Wij hebben per jaar zes plekken beschikbaar op de polikliniek of dagkliniek van ARQ Centrum'45 of, locatie Diemen of locatie Oegstgeest.

De stage richt zich op het verbreden en verdiepen van kennis van  psychotherapie, psychotraumatologie en transculturele psychiatrie. De stage heeft minimaal de duur van een jaar en kan uitgebreid worden tot maximaal 2 jaar bij een combinatie met een wetenschappelijke stage.

Naast het klinische praktijk gerichte onderwijs zal de aios deelnemen aan cursorisch onderwijs over diagnostiek en interventies bij traumapsychopathologie. Tevens is er de mogelijkheid tot verdere verdieping in het bredere veld van psychotherapie, waaronder individuele, systeem en groepspsychotherapie en de raakvlakken van psychotherapie en psychiatrie. De psychotherapie wordt vrijwel altijd door een erkende supervisor psychotherapie gesuperviseerd.

Beschikbare opleidingsplaatsen