Onze arbeidsvoorwaarden

Wat hebben wij jou te bieden

ARQ is een kennisintensieve, innovatieve, dynamische en maatschappelijk betrokken organisatie.  Samen met je bevlogen en betrokken collega’s kan je het verschil maken en werken aan het gezamenlijke doel: de gevolgen van schokkende gebeurtenissen voor mensen, organisaties en samenleving beperken.

  • Ons uitgangspunt is verbinden, verbinden met elkaar, met onze belanghebbenden en met de wereld om ons heen. We zoeken elkaar op, leren van elkaar en lossen zaken  samen op. Kennisdelen en samenwerken zijn hierbij voor ons belangrijk.  
  • Wij geven medewerkers de ruimte en verantwoordelijkheid om hun vakmanschap uit te oefenen en faciliteren bij een goede (zelf) organisatie van het werk. In het primaire proces dragen medewerkers vanuit hun brede expertise  bij aan wetenschappelijk onderzoek, innovatie en aan ontwikkeling van het (behandel)beleid. Zo dragen wij bij aan een positief werkklimaat waar medewerkers zin hebben in het werk en zich gewaardeerd voelen.
  • De persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze medewerkers staat centraal. Er wordt veel geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering en de ontwikkeling van medewerkers.
  • Wij hebben veel aandacht voor het welzijn en de gezondheid van onze medewerkers. ARQ stimuleert en faciliteert hierin. Zo bieden wij  stoelmassages, ondersteuning/coaching bij privé of werkstress gerelateerde problematiek (medewerkerssupportpunt) en de zelfscreener (een online instrument dat in kaart brengt wat energie geeft in het werk en wat stress oplevert (thuis of op het werk) en hoe je daarmee omgaat). Ook hebben wij een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden met veel mogelijkheden tot het persoonlijk afstemmen van het arbeidsvoorwaardenpakket op jouw situatie, zo zijn er mogelijkheden om extra verlof bij te kopen.
“Ik voel me als sociotherapeut steeds competenter. Centrum ’45 investeert in mij, nooit gedacht ooit terug in de schoolbanken te gaan.”
Maarten Wielstra
sociotherapeut bij ARQ Centrum'45

CAO en overige arbeidsvoorwaarden

Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ. Hieronder vind je een samenvatting van de arbeidsvoorwaarden waar je op kunt rekenen. Wil je meer informatie over de CAO? Kijk dan op de website van de Nederlandse ggz.

Salaris conform de CAO GGZ
Onze functies worden ingedeeld volgens de FWG-systematiek. Binnen de salarisschaal waarbinnen jouw functie is ingedeeld, wordt jouw persoonlijke inschaling bepaald op basis van kennis en ervaring. Jaarlijks krijg je een periodieke verhoging tot het maximum van jouw functieschaal is bereikt.

Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering
De vakantietoeslag bedraagt 8% van het jaarsalaris en wordt in mei uitbetaald. De eindejaarsuitkering (dertiende maand) bedraagt 8,33% van je jaarsalaris en wordt in december uitbetaald.

Reiskostenvergoeding
De reiskostenvergoeding woon-werkverkeer wordt  vergoed conform de CAO GGZ/ARQ regeling. Je ontvangt deze vergoeding vanaf 10 KM enkele reis woon-werk verkeer, een vast bedrag per maand, ongeacht of je met eigen vervoer of openbaar vervoer reist.  Daarnaast ruilt ARQ de reiskosten woon-werkveer in voor de eindejaarsuitkering. Op deze wijze krijg je een deel van de bruto eindejaarsuitkering netto uitbetaald.

Voor zakelijk verkeer met eigen vervoer of openbaar vervoer bieden wij een  een vergoeding van 36 eurocent per kilometer of vergoeding van openbaar vervoer tweede klasse.

Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden
Via het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden heb je de mogelijkheid om je salaris, vakantiegeld of eindejaarsuitkering fiscaalvriendelijk in te zetten voor extra arbeidsvoorwaarden.  Zo kun je bijvoorbeeld met belastingvoordeel een (elektrische) fiets aanschaffen, een computer/laptop/tablet of bureau(stoel) of tweede beeldscherm voor thuis. Je kunt deelnemen aan bedrijfsfitness of als je al sport (of doet aan yoga of mindfulness) de contributie declareren. De vakbond contributie kun je ook declareren. Gadgets als smartwatch/fitbit en noise-cancelling headset en voor cultuurliefhebbers een museumjaarkaart (voor het hele gezin) vallen ook binnen deze regeling. Heb je behoefte aan meer vrije tijd dan kun je extra verlof kopen, maximaal tweemaal je wekelijkse arbeidsduur per kalenderjaar.   

Herregistratiebudget en vergoeding kosten herregistratie
Medewerkers met een BIG beroep ontvangen jaarlijks een opleidingsbudget om bevoegd en bekwaam te blijven en te voldoen aan registratie en herregistratie. ARQ wil hiermee medewerkers faciliteren bij het zo veel mogelijk zelfstandig vormgeven aan de herregistratie en het geven van meer verantwoordelijkheid daarin.
Daarnaast worden de kosten voor de BIG herregistratie 1 x in de vijf jaar volledig vergoed.

Uren, vakantie-uren en verlof
Een fulltime werkweek bedraagt 36 uur, vanzelfsprekend is parttime werken ook mogelijk.

Als je fulltime (36 uur) werkt, heb je recht op 166 vakantie-uren per kalenderjaar. Daarnaast  ontvang je 35 uur levensfasebudget per jaar bij een fulltime dienstverband (uren die je kan sparen om tijdens een bepaalde levensfase op te nemen, om bijv. een sabbatical, ouderschapsverlof e.d. te financieren) . Bij een parttime dienstverband wordt dit verhoudingsgewijs aangepast.Bij bijzondere gebeurtenissen krijg je betaald verlof. Daarnaast zijn er mogelijkheden om onbetaald verlof op te nemen.

In situaties van zorg bieden voor je zieke partner, kind of een ouder of juist minder willen werken om tijd aan je kind te besteden behoren zorgverlof en ouderschapsverlof ook bij de mogelijkheden. De partner van de moeder van het kind kan na de geboorte van het kind gebruik maken van het geboorteverlof.

Pensioen  opbouwen
Je bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Dat is niet alleen geld voor later, je ouderdomspensioen, maar je bouwt ook arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenpensioen op.. ARQ betaalt 50% van de premie en medewerker betaalt 50% van de premie.

Collectieve verzekeringen
ARQ heeft collectieve afspraken met de zorgverzekeraars IZZ en Zilveren Kruis. Daarnaast is er een collectiviteitskorting op verzekeringen bij Centraal Beheer.

Ook werken bij ARQ?

Bekijk onze vacatures