Onze merken

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

Een schokkende gebeurtenis, op kleine of grote schaal, kan ernstige gevolgen hebben voor mens, organisatie of zelfs een hele samenleving. ARQ wil deze gevolgen zoveel mogelijk beperken zodat iemand weer verder kan met zijn leven. Sinds de oprichting in 2007 zijn wij een enige speler in Nederland die de krachten op het gebied van psychotrauma hebben gebundeld voor behandeling, onderzoek en opleiding. Enkele partners die verbonden zijn aan ARQ bestaan al sinds WOII en hebben jarenlange kennis en ervaring. ARQ Centrum‘45 is vanaf de oprichting in 1973 een gespecialiseerde hulpverlener op het gebied van psychotrauma. Al onze partners hebben hun eigen expertise en samen dragen we bij aan een samenleving in evenwicht. Om onze kennis en ervaring rondom psychotrauma te behouden, ontwikkelen en delen heeft ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum verschillende kenniscentra opgericht. 

ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises geeft advies en ondersteuning aan verschillende organisaties en overheden over psychosociale zorg en veiligheid bij rampen, crises, of andere schokkende gebeurtenissen. ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld vertaalt de kennis over de Tweede Wereldoorlog en de psychosociale gevolgen voor de Nederlandse samenleving naar vraagstukken van nu, zoals veerkracht, zelfzorg na oorlog, burgerschap, in- en uitsluiting in de samenleving. ARQ Kenniscentrum Migratie bundelt de kennis en expertise van ARQ partners voor optimale psychosociale ondersteuning van vluchtelingen, (ex-) asielzoekers en migranten.
ARQ Kenniscentrum Traumatische Rouw is een kennis- en informatiecentrum gericht op het verbeteren van de kwaliteit en verspreiding van psychosociale hulp na verlies. En in het ARQ Kenniscentrum Kind, Gezin en Psychotrauma werken onderzoekers en behandelaren samen om ervaringen en kennis op het gebied van diagnostiek en behandeling van getraumatiseerde kinderen en gezinnen te vergroten en te delen.

Om alle afdelingen draaiende te houden werken er ook veel collega's in een staf- of bestuursfunctie, de ICT of de facilitaire en financiële dienstverlening om op deze manier de experttaak van onze partners te ondersteunen. Waar je je talenten ook voor inzet, je komt hoe dan ook in een dynamische omgeving waar geen dag hetzelfde is.

ARQ Centrum'45

Bij ARQ Centrum’45 zijn we gespecialiseerd in het behandelen van mensen met complexe psychotraumaklachten. Sinds de oprichting in 1973 hebben we veel oorlogsgetroffenen geholpen maar inmiddels hebben wij ook behandelprogramma’s voor kinderen en gezinnen, geüniformeerden (veteranen en politie), de naoorlogse generaties en vluchtelingen. Op onze locaties in Oegstgeest en Diemen geven we specialistische behandeling en wordt er veel onderzoek gedaan om onze behandelingen verder te verbeteren.

ARQ IVP

Bij ARQ IVP (het Instituut voor Psychotrauma) houden we ons bezig met het ondersteunen van organisaties voor, tijdens en na werkgerelateerde schokkende gebeurtenissen.  Onze preventieve ondersteuning bestaat uit het trainen van werknemers in het omgaan met stress en het oefenen van vaardigheden. Bij acute ondersteuning zorgen we voor crisisopvang, waarbij psycho-educatie een belangrijke rol heeft. De nazorg bestaat uit relatief kortdurende traumatherapie. Daarnaast spelen wij samen met ARQKenniscentrum Impact van Rampen en Crises een rol bij de opvang en nazorg na grote rampen, zoals de Bijlmerramp, de vuurwerkramp in Enschede of de ramp met MH17.

Ook werken bij ARQ?

Bekijk onze vacatures